Απαραίτητα προσόντα

  • Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής
  • Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων, τρισδιάστατης απεικόνισης και φωτορεαλισμού
  • Συνεργασία
  • Ομαδικότητα
  • Βασικές γνώσεις οικοδομικού κανονισμού
  • Αγγλικά
[Η εμπειρία δεν είναι προϋπόθεση]

Προσφέρεται

  • Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον
  • Εμπειρία στον χώρο της μελέτης και κατασκευής κτιριακών έργων
  • Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
LIMNIOUDIS

DESIGN & CONSTRUCTION

Σηλυβρίας 4
Τ.Κ. 65403, Καβάλα

T: +30 2511 101 181
E: info@limnioudis.gr